סמכות בית הדין הרבני


הכותב הנו עו"ד בתחום דיני משפחה/מעמד אישי בוגר תואר שני אוניברסיטת חיפה .LL.M במשפטים בעל משרד עו"ד .
 

 - גטחוק שיפוט בתי דין רבניים קובע כי ענייני נישואין של יהודים אזרחי המדינה או תושביה יהיו בשיפוטם הייחודי של בתי הדין הרבניים .כאשר שני בני זוג מעוניינים לנתק את קשר הנישואין, הם יכולים לבצע זאת על ידי מתן גט תוך הסכמה ביניהם לגבי אופן פירוק השותפות, בהסכם גירושין שבעקבותיו מתן גט.מתן גט על מנת שבני זוג יוגדרו כגרושים, עליהם לעבור מספר פעולות טקסיות בבית הדין הרבני מתן גט, שרק לאחריהן הם יוגדרו רשמית כגרושים. על מתן גט להיעשות מתוך רצון חופשי של בני הזוג, וכל ניסיון לכפות את הפעולות עליהם עלול לגרום לפגיעה בכשרות הגט .גט לחומרא קיום יחסי מין עם אישה נשואה הוא אחת משלוש העברות ביהדות  של "ייהרג ואל יעבור", הילדים שיולדו מאותם יחסים, יהיו ממזרים, ולא יוכלו להתחתן עם יהודים לדורי דורות.כאשר לעתים נעשים נישואים שאין בהם ממש, נדרש בעקבותיהם גט לחומרא, כלומר גט שנועד להסיר ספק ולהבהיר באופן חד משמעי שהאישה פנויה.גט מעושה מי שחייב מן הדין לגרש את אשתו, ואינו רוצה לגרשה בית הדין הרבני  כופה אותו עד שיאמר "רוצה אני", ויכתוב גט וייתן לאשתו.גט על תנאי למניעת עגינות האישה הוא גט שכותב הבעל, ובו תנאי שרק עם קיומו נכנס הגט לתוקף. שימוש עיקרי בגט על תנאי ,התנאי להפעלת הגט הוא שהאדם יהפוך לנעדר. סרבנות גט הוא מצב שבו אדם נשוי מסרב לסיים את נישואיו באופן רשמי על פי ההלכה, למרות שהנישואים אינם מתממשים בפועל, ובכך הבעל מונע מאשתו או האישה מבעלה להינשא לאחר במקרה זה הבעל מחייב במזונות אשתו עד למתן הגט. ועלולים להיות נגדו סנקציות כלכליות עד כדי מאסר בפועל.

תחומי משפט >