נוטריון:


משרד עוד נוטריון וגישור שבתאי גרוטס נוטריון הנו עורך דין מוסמך בהתאם לחוק לאמת לאשר להעיד ולערוך מסמכים משפטיים חתימתו של הנוטריון במקרים המוסדרים בחוק נחשבת בעיני בית המשפט כאישור למקוריותו של המסמך לזהותו של החותם עליו או לעובדה כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם מסמכי הנוטריון מיועדים לשמש כראיה בבתי משפט או בפני רשויות אחרות וזאת הן בישראל והן בחול דוגמאות לכך מסמכים בנקאיים בנושא נדלן דיני משפחה אימות הסכם ממון לפני נישואים אשרור חוזים אשרור העתק של מסמכים תרגום מסמכים ייפוי כוח נוטריוני אימות חתימת קטין אימות תעודת חיים אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידועה לנוטריון וכדומה משרדי עוסק בכל הנל ועוד,אימות חתימה,אימות חתימתו של קטין, אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידועה לנוטריון , אימות חתימה כששפת המסמך אינה ידועה לחותם, אישור העתק , אישור תרגום , אישור הצהרה , תעודת חיים,אימות חתימתו של אדם בשם תאגיד או בשם אדם אחר,אישור ביטול מסמך נוטריון, אישור ביטול מסמך נוטריוני הודעה בכתב,אישור עשיית צוואה לפי סעיף 22 לחוק הירושה, תשכ"ח - 1965,אישור ביטול מסמך נוטריוני,אימות הסכם ממון שנערך לפני הנישואים,אימות תצהיר חיים משותפים ידועה בציבור,אימות יפוי כוח,אימות יפוי כוח בלתי חוזר,אישור העתק,אישור נוטריוני למדינה זרה
 

תחומי משפט >